دانش پژوهان جوان الفبای جبر در المپیاد ریاضی

الفبای جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف محمدمهدی آذری
نام درس ریاضی
نوع کتاب المپیاد
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1398