منتشران تست گسسته و آمار جامع کنکور

تست گسسته و آمار جامع کنکور منتشران ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر منتشران
مولف آرش عمید
نام درس گسسته
نوع کتاب تست جامع
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402