پرتقال عمیق و تاریک و خطرناک

عمیق و تاریک و خطرناک نشر پرتقال ⚡ من و کتابام

ناشر پرتقال
مولف مری داونینگ هان
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب وحشت
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 12 تا 17
سال انتشار 1400