پرتقال آوازی برای یک نهنگ

آوازی برای یک نهنگ نشر پرتقال ⚡ من و کتابام

ناشر پرتقال
مولف لین کلی
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب رئال
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 12 تا 17
سال انتشار 1400