راه اندیشه تست های گزیده اساتید ریاضی تجربی تگزاس جلد اول

تست های گزیده اساتید ریاضی رشته تجربی تگزاس جلد اول راه اندیشه ⚡ من و کتابام

ناشر راه اندیشه
مولف آریان حیدری
نام درس ریاضی
نوع کتاب تست جامع
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1400