بارسا برنامه ریزی با دوربین مداربسته

برنامه ریزی با دوربین مداربسته بارسا ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف علی میرصادقی
نام درس متفرقه
نوع کتاب برنامه ریزی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1398