دانش پژوهان جوان المپیاد شیمی اصول ، مبانی و کاربردهای شیمی

المپیاد شیمی اصول ، مبانی و کاربردهای شیمی دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف محمد نجم زاده
نام درس شیمی
نوع کتاب آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1398