دانش پژوهان جوان المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد دوم (دوره های پانزدهم تا بیست و دوم)

المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد دوم (دوره های پانزدهم تا بیست و دوم) دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف علیرضا صادقی راد
نام درس فیزیک
نوع کتاب کار و تست
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399