دانش پژوهان جوان تکنیک های انتگرال یگانه

تکنیک های انتگرال یگانه دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف سید محمدرضا حسینیان کاشانی
نام درس ریاضی
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399