دانش پژوهان جوان آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد اول

آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد اول دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف یودی منبر
نام درس متفرقه
نوع کتاب آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399