دانش پژوهان جوان الفبای هندسه در المپیاد ریاضی

الفبای هندسه در المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف سینا رضایی
نام درس هندسه
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399