دانش پژوهان جوان آشنایی با معادلات دیوفانتی

آشنایی با معادلات دیوفانتی دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف تیتو آندرسکو
نام درس جبر و احتمال
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399