دانش پژوهان جوان المپیادهای ریاضی مرحله اول جلد اول (دوره های سیزدهم تا بیست و سوم)

المپیادهای ریاضی مرحله اول جلد اول (دوره های سیزدهم تا بیست و سوم) دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف مرتضی محمدآبادی
نام درس ریاضی
نوع کتاب تست
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1402