دانش پژوهان جوان المپیادهای ریاضی نوجوانان بالکان

المپیادهای ریاضی نوجوانان بالکان دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف سینا رضایی زارعی
نام درس ریاضی
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399