دانش پژوهان جوان المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد دوم (دوره های نوزدهم تا بیست و هفتم)

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد دوم (دوره های نوزدهم تا بیست و هفتم) دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف محمد زرگرپور
نام درس شیمی
نوع کتاب کار و تست
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399