دانش پژوهان جوان الفبای حرارت و سیالات

الفبای حرارت و سیالات دانش پژوهان جوان ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف مهدی متقی پور
نام درس متفرقه
نوع کتاب آموزش و تست
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1399