فارابی تست شایستگی های غیر فنی چهارخونه

تست شایستگی های غیر فنی چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس متفرقه
نوع کتاب تست چهارخونه
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1401