پرتقال ماجرای کمیسر کلیکر 10 لوکاس لولی پوپ

ماجرای کمیسر کلیکر 10 لوکاس لولی پوپ نشر پرتقال ⚡ من و کتابام

ناشر پرتقال
مولف راینر ماریا شرودر
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب جنایی و کارآگاهی
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 9 تا 12
سال انتشار 1399