پرتقال دریاچه ی مخفی

دریاچه ی مخفی نشر پرتقال ⚡ من و کتابام

ناشر پرتقال
مولف کارن اینگلیس
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب وحشت
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 9 تا 12
سال انتشار 1400