گامی تا فرزانگان هوش ET فرازمینی فرمول 1 استعداد تحلیلی و هوش شهودی

هوش ET فرازمینی فرمول 1 استعداد تحلیلی و هوش شهودی ⚡ من و کتابام

ناشر گامی تا فرزانگان
مولف علی قصاب
نام درس دروس
نوع کتاب هوش فرازمینی ET
دسته محصول مشترک مقاطع
مقطع مشترک مقاطع
سال انتشار 1402