راه اندیشه پیک فیزیک 5 نوسان و امواج

پیک فیزیک 5 نوسان و امواج راه اندیشه ⚡ من و کتابام

ناشر راه اندیشه
مولف مهندس علیرضا عربشاهی
نام درس فیزیک
نوع کتاب جزوه
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1399