افق سه گانه ی فونکه 3 سیاه مرگ

⚡ من و کتابام

ناشر افق
مولف کورنلیا فونکه
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب فانتزی
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 12 تا 17
سال انتشار 1400