فارابی دروس 12 دوازدهم شبکه و نرم افزار رایانه چهارخونه

⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس رایانه
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1400