فارابی آزمون استخدامی دروس تخصصی کامپیوتر چهارخونه

⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس عمومی
نوع کتاب استخدامی چهارخونه
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1401