دانش پژوهان جوان مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی

⚡ من و کتابام

ناشر
مولف عرفان شیرمحمدی
نام درس زیست شناسی
نوع کتاب تمرین و آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع المپیاد
سال انتشار 1400