گاج IQ آی کیو منطق و فلسفه جامع کنکور

آی کیو منطق و فلسفه جامع کنکور IQ گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف گروه مولفان
نام درس فلسفه و منطق
نوع کتاب IQ آی کیو
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401