گاج IQ آی کیو جامعه شناسی جامع کنکور

آی کیو جامعه شناسی جامع کنکور IQ گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف الهه همایون زاده
نام درس جامعه شناسی
نوع کتاب IQ آی کیو
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401