گاج فرمول بیست ریاضیات گسسته 3 دوازدهم

فرمول بیست ریاضیات گسسته دوازدهم گاج ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف امیرسعید حسینی
نام درس ریاضی
نوع کتاب فرمول بیست
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402