شباهنگ معماهای شطرنج برای نوجوانان (100 الگوی تاکتیکی)

معماهای شطرنج برای نوجوانان (100 الگوی تاکتیکی) شباهنگ ⚡ من و کتابام

ناشر شباهنگ
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول بازی آموزشی
مقطع شطرنج
سال انتشار