شباهنگ 1001 تمرین کاربردی شطرنج

1001 تمرین کاربردی شطرنج شباهنگ ⚡ من و کتابام

ناشر شباهنگ
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول بازی آموزشی
مقطع شطرنج
سال انتشار