هوپا داستان هایی فلسفی درباره ی زمان 1 پروفسور شخلی و دستیارش خل خلی

داستان هایی فلسفی درباره ی زبان 1 پروفسور شخلی و دستیارش خل خلی نشر هوپا ⚡ من و کتابام

ناشر هوپا
مولف حدیث لزرغلامی
نام درس داستان مصور کودک و نوجوان
نوع کتاب فانتزی
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 9 تا 12
سال انتشار 1400