الگو تست ریاضیات گسسته 3 دوازدهم

ریاضی گسسته دوازدهم تست نشر الگو ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر نشر الگو
مولف علی رضا علیپور
نام درس ریاضی
نوع کتاب آموزش و تست الگو
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402