الگو ریاضی 1 دهم سه بعدی

ریاضیات دهم سه بعدی نشر الگو ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر نشر الگو
مولف کاظم اجلالی
نام درس ریاضی
نوع کتاب 3 بعدی (سه بعدی)
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402