الگو فیزیک 1 دهم ریاضی سه بعدی

فیزیک دهم رشته ریاضی سه بعدی نشر الگو ⚡ من و کتابام

ناشر نشر الگو
مولف رضا خالو
نام درس فیزیک
نوع کتاب 3 بعدی (سه بعدی)
دسته محصول دهم
مقطع دهم اختصاصی ریاضی
سال انتشار 1401