الگو هندسه 1 دهم سه بعدی

هندسه دهم سه بعدی نشر الگو ⚡ من و کتابام

ناشر نشر الگو
مولف ارشک حمیدی
نام درس هندسه
نوع کتاب 3 بعدی (سه بعدی)
دسته محصول دهم
مقطع دهم اختصاصی ریاضی
سال انتشار 1402