خیلی سبز کار شیمی 1 دهم

کار شیمی دهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف نیما سپهری
نام درس شیمی
نوع کتاب کتاب کار خیلی سبز
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402