خیلی سبز ماجراهای ریاضی و آمار 3 دوازدهم

ماجراهای من و درسام ریاضی و آمار دوازدهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف فرشاد پورالیاس
نام درس ریاضی
نوع کتاب ماجراهای من و درسام
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته انسانی
سال انتشار 1402