5130 قلم چی دوسالانه پرتکرار شیمی 1 دهم

پرتکرار شیمی دهم قلم چی 5130 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب دوسالانه پرتکرار قلم چی
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402