3203 قلم چی دشوار و دشوارتر هندسه پایه سه سطحی

دشوار هندسه پایه دهم و یازدهم سه سطحی قلم چی 3203 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس هندسه
نوع کتاب سه سطحی قلم چی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1397