مبتکران هندسه 3 دوازدهم گذرنامه

هندسه دوازدهم رشادت یکتا مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف علی صادقی
نام درس هندسه
نوع کتاب گذرنامه مبتکران
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402