الگو زیست 1 دهم ویژه کنکور 1400 نسل جدید

زیست شناسی دهم نسل جدید نشر الگو ⚡ من و کتابام

ناشر نشر الگو
مولف اشکان هاشمی
نام درس زیست شناسی
نوع کتاب زیست نسل جدید
دسته محصول دهم
مقطع دهم اختصاصی تجربی
سال انتشار 1400