3206 قلم چی دشوار و دشوارتر شیمی 3 دوازدهم سه سطحی

دشوار شیمی دوازدهم سه سطحی قلم چی 3206 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب سه سطحی قلم چی
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402