خیلی سبز تست اقتصاد 1 دهم ویژه کنکور 1400

تست اقتصاد دهم ویژه کنکور 1400 خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف پری نازگلپایگانی
نام درس اقتصاد
نوع کتاب تست خیلی سبز
دسته محصول دهم
مقطع دهم اختصاصی انسانی
سال انتشار 1399