مبتکران ریاضیات گسسته 3 دوازدهم گذرنامه

ریاضیات گسسته دوازدهم رشادت یکتا مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف احسان خیراللهی
نام درس ریاضی
نوع کتاب گذرنامه مبتکران
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402