3056 قلم چی آموزش فیزیک 3 دوازدهم ریاضی

آموزش فیزیک دوازدهم رشته ریاضی سبز قلم چی ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس فیزیک
نوع کتاب آموزش
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1397