3192 قلم چی 500 سوال تشریحی فیزیک 3 دوازدهم تجربی

500 سوال تشریحی فیزیک دوازدهم رشته تجربی قلم چی 3192 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس فیزیک
نوع کتاب کار و تست
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1397