مهروماه ریاضیات گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور

ریاضیات گسسته و آمار و احتمال کنکورمهروماه ⚡ من و کتابام

ناشر مهر و ماه
مولف جواد ترکمن
نام درس ریاضی
نوع کتاب تست جامع مهروماه
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401