خیلی سبز جمع بندی گسسته و آمار و احتمال کنکور

جمع بندی گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر خیلی سبز
مولف امیرهوشنگ انصاری
نام درس گسسته
نوع کتاب جمع بندی خیلی سبز
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402