خیلی سبز آموزش فیزیک 3 دوازدهم تجربی شگفت انگیز ادغامی

آموزش شگفت انگیز فیزیک دوازدهم رشته تجربی خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف فرید شهریاری
نام درس فیزیک
نوع کتاب آموزش شگفت انگیز
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1402