3057 قلم چی آموزش شیمی 3 دوازدهم

آموزش شیمی دوازدهم سبز قلم چی 3057 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب آموزش
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1397